Marketing weblog

 

Welkom op het nieuwe marketing weblog van Heroes Communicatie. Hier houden we je op de hoogte van allerhande onderwerpen op het gebied van ondernemen, marketing en politiek. We wensen je veel leesplezier.

 

Wereldwijde consumptie en afgeleide productie en broeikasgassen (Co2) moeten substantieel naar beneden om planeet te herstellen.

Natuur, kapitaal en arbeid zijn de voorwaarden voor een economie draaiende te houden. Momenteel in 2022 kampen we met meerdere crises, te weten een stikstofcrisis, een migratiecrisis, energiecrisis (Oekraine), arbeidsmarktcrisis en een klimaatcrisis. De inflatie is torenhoog met 14 procent en de hypotheekrente stijgt naar 2 procent. De goede jaren lijken achter ons te liggen dat beseffen we nu goed, want zowel de energieprijs als de rente waren historisch laag. Een hypotheekrente van 2 a 3 procent valt nog mee, we hebben jaren gekend dat die 12 procent was. Oké we waren verwend en nu moeten we eraan wennen dat we fors in koopkracht moeten inleveren, en dat vindt niemand leuk. Van de week was huiseconoom Matthijs Bouwman in de uitzending van Nieuwsuur. Het ging over ons klimaat moeten we ontgroeien of moeten we juist extra economisch groeien om de stijging van de temperatuur op 1.5 C te houden.  Mijn standpunt zal ik hier verwoorden en dat is dat het aantal bewoners x de consumptie = te hoog is. Klimaatdeskundigen beweren dat we 3.5 aarde nodig hebben om aan huidige consumptie tegemoet te kunnen  komen.  Het simpele antwoord is dat we geen 3.5 aarde erbij kunnen krijgen, naar mijn mening moet de consumptie met 1/3 omlaag. Dat komt namelijk op hetzelfde neer en is een alarmerende boodschap. In 1800 hadden we een paar 100 mln bewoners op de aarde en deze is in de 20e eeuw gigantisch uit de hand gelopen naar 7 mld bewoners en we benaderen nu al een recordaantal van 8 mld bewoners. Broeikasgassen uitgestoten door de industrie is de grote boosdoener en is afgeleid door de excessief hoge consumptie van bewoners met name in het Westen.

 

De 1.5 opwarming van de aarde die komt dichtbij en als we niet uitkijken zitten we eerder op 2.5 graad opwarming en dan zijn de rapen gaar. Het is namelijk een exponentieel verloop, waarbij wereldwijde excessieve consumptie, afgeleide productie en broeikasgassen (Co20) voor opwarming van de aarde zorgen.  En  afgeleide overstromingen, aardbevingen en droogte de leefbaarheid op aarde doen verminderen.  Matthijs Bouwman zette tegenover ontgroeien een andere variant en dat is meer economische groei waarvan Co2 reductie gefinancierd kan worden en uiteindelijik voor minder opwarming.  Ik pleit ervoor om de menselijke consumptie substantieel te verminderen, wellicht via de P van prijs,  zodat er minder broeikasgassen in de lucht komen. Bouwman spreekt in Nieuwsuur van een recessie, dat zie ik niet zo. Het is gewoon minder consumeren en de facto minder produceren en dat betekent dat we collectief armer zullen worden. De winst is dan wel dat je de temperatuur in de wereld niet laat oplopen. En je behoudt een aarde die in evenwicht is.  Tegelijk moet er aan bevolkingsplanning gedaan worden. Harold Bronkhorst in Harderwijk noemt zichzelf geen lieverdje. Dan weet je het wel wie die is. In 200 jaar is de wereldbevolking van een paar 100 mln bewoners naar 8 mld bewoners gegaan en is de wereldconsumptie gigantisch uit de klauwen gelopen. Conclusie is dat de wereldconsumptie substantieel naar beneden moet, wil je de aarde in balans en  leefbaar houden. Dit is geen hogere wiskunde dit is logisch nadenken.

 

De kracht en uniciteit van zanger Rene  le Blanc is zijn Engelbert Humperdinck sound

Rene Le Blanc vinden we een goede Engelbert Humperdinck zanger in Nederland en mogelijk ook in ons buurland Duitsland. Wij vinden dat Rene bij zichzelf moet blijven en doen waarin hij goed is en dat is de versie van Engelbert Humperdinck. Hij doet zichzelf tekort door zich te vergelijken met Tino Martin, Gerard Joling en Rene Froger. Dit zijn weliswaar de  Nederlandstalige top artiesten en gerespecteerde (volks)zangers  of zoals hij er tegenaan kijkt de A artiesten van Nederland. Wat Rene Le Blanc onderscheidt is in onze ogen vooral dat zijn liedjes Engelstalig en met een Engelbert Humperdinck sound zijn. Dit is wat we noemen een niche in de markt, dus een klein deel van de muziekmarkt.  Ons inziens moet hij bij zichzelf blijven en niet Nederlandstalige muziek uitbrengen, daar ligt zijn kracht niet. Je moet doen waarin je goed bent en wellicht is de Duitse markt een grote kans voor hem om daar door te breken. Hier wonen 55 mln mensen en die markt is tegelijk 3x zo groot als Nederland.  Daarom Rene blijf vooral jezelf en doe waar je goed in bent. Een A status zegt mij niks en dat bepaalt altijd nog het publiek, er zijn genoeg B zangers die meer dan  1 mln views en bezoekers halen op hun liedjes. Wij vinden dat nogal wat.

 

Hoe schrijf je een liedje dat is een goeie vraag

Ons antwoord is simpel door gewoon te beginnen. Bij Heroes Communicatie zijn we actief op 3 domeinen, te weten copywriting, songwriting en bloggen. Momenteel concentreren we ons op het schrijven van lyrics voor iederren dat is een hobby van ons. Het beginnen van het schrijven van een liedje vraagt om inspiratie. Dat is voor ons iets wat we zien of een woord dat we horen. Hier gaan we dan mee aan de slag. Tijdens het schrijfproces lopen we vaak tegen obstakels aan, dat noemen we het wel bekende writersblock. Iedere songwriter heeft hier wel mee te maken. Je moet naast beginnen tegelijk over een substantieel incasseringsvermogen beschikken. Want anders red je het niet en leg je het bijltje erbij nee. Soms is het handig om dan wat anders te gaan doen. En dan steekt de magie van het schrijven van een liedje weer de kop op. Inspiratie wordt vloeibaar en de woorden en teksten rollen je pen weer uit. Dit is een bijzondere ervaring en helpt je om een liedje rond te schrijven. Je vraagt of een liedje altjd af is. Ons antwoord is nee, een liedje is nooit echt af, want het kan altijd beter. Wees daarom niet te kritisch op jezelf. Of een liedje goed is, dat bepaalt altijd het publiek, dus jij, jij en jij. Wij doen ons best om iets nieuws te creeren voor een brede doelgroep,  een resultaat dat er nog niet was. Dat geeft ons een goed gevoel en het motiveert ons tegelijkertijd om te beginnen aan "the next song". Een artiest/zanger wil je het natuurlijk zo makkelijk mogelijk maken. Onze beperking is echter dat we geen singer-songwriter zijn die een kant en klaar product aanlevert.. Wij hebben alleen een songtekst en geen melodie, muziek en zang. Dat is onze beperking, maar dat neemt niet weg dat onze ambitie en doelstelling is om dit jaar  1 nummer/liedje samen met andere partijen uit te brengen.

 

De overeenkomst tussen de Puttense moordzaak en Marianne Vaatstra

De conclusie is dat de dader "een bekende" is en of dichtbij het slachtoffer woont. De dader van de Puttense moordzaak woonde binnen een straal van 500 m van het slachtoffer. Een makkelijke zaak zou je denken, de praktijk wees uit dat hij niet te pakken was. Een reden daarvoor kan zijn dat iemand die in de buurt van het slachtoffer woont niet opvalt omdat hij daar woont. Peter R. de Vries heeft er jaren over gedaan om deze zaak op te lossen. De dader liep pas tegen de lamp toen hij verhuisd was naar het westen van het land en daar wederom een slachtoffer had gemaakt. Zijn DNA werd veilig gesteld en matchte met dat meisje van de Puttense Moordzaak. Hij woonde nog geen 500 meter van de plaats delict. In de zaak Marianne Vaatstra kon men de zaak ook niet rondkrijgen. Peter R. de Vries stelde voor om een DNA onderzoek te doen onder de bewoners. En, ja hier kwam de match en bleek de dader ook in de buurt te wonen van het slachtoffer. De dader kan dus in de buurt van het slachtoffer wonen en wordt niet herkend omdat hij een bekende is van de buurt en niet herkend wordt als een dader. Zo zie je maar dat een zaak moeilijk op te lossen is als de dader in de buurt van het slachtoffer woont. Wijzelf hebben al 6 jaar te maken met een stalker die ons het leven zuur probeert te maken.  Wij weten wie de dader is, het gaat om een inmiddels oud buurman, een eenzame alcoholist die zich verveelt en van ons zijn dagbesteding maakt.  Hij doet aan cyberpesten en hackt ons en kan de computer overnemen, tegelijk breekt hij meerdere malen per dag bij ons in en richt vernielingen aan, ook bij  familieleden. Niemand ziet wat en we kunnen het bewijs niet rondkrijgen. Bij de politie heeft dit geen prioriteit, ook de wijkagent is nergens te vinden in Harderwijk. Tegelijk zegt de politie niks te kunnen doen omdat we geen bewijs hebben. De man is niet te stoppen en blijft gewoon iedere dag doorgaan het lijkt zijn dagbesteding, omdat hij dat hij zich mogelijk verveelt. Ook hier geldt dat de dader een bekende is en  in de  buurt woont. 

 

De Nederlandse Politie rammelt aan alle kanten

Die pet past ons allemaal, de politie is je beste vriend het zijn twee voorbeelden van slogans van de Nederlandse Politie. Criminelen lachen zich rot en erkennen dat de politie hun beste vriend is. De burger denkt daar anders over, want wie slachtoffer van verkrachting is die wordt ontmoedigd om aangifte te doen. De klanttevredenheid is onvoldoende en komt uit op een 5 en dat interesseert de politie niet. Want aan klantentevredenheid daar doen ze niet aan. Of ze steken hun kop in het zand. Wie wel aangifte kan doen ook al is het in een stad verderop die hoort nooit meer wat van zijn aangifte. De wijkagent die een cruciale rol speelt om in de haarvaten van een stad te zitten die is er niet. Wijkagenten worden weggehaald en gezet op de beveiliging van bestuurders, politici en advocaten. Het gebrek aan kwaliteit van de politie verdient hoge prioriteit. Moeten ze beter betaald worden, ja 1800 euro netto per maand is belachelijk voor dit belangrijke werk waarbij je vaak te maken hebt met agressie. Politiemensen worden onderbetaald en krijgen niet de erkenning die ze verdienen. Een Korpschef schrijft in een artikel dat hij verbinding hoog in het vaandel heeft. Dat is een goede belofte maar de praktijk wijst uit de de politie niet functioneert en in de wijken van de stad nergens te vinden is. Verbinding maken van een wijkagent met de jongeren in de buurt kan cruciaal zijn om te voorkomen dat jongeren het criminele pad opgaan en een criminele carriere gaan maken. De wijkagent is daarom belangrijk wij kunnen dat niet genoeg benadrukken. De wijkagent moet weer een kopje koffie gaan drinken met mensen in  de buurt, dan hoort hij wat er speelt  De mensen in de buurt zijn de oren  en ogen voor de wijkagent. Hier moet je zijn. Veel criminaliteit verplaatst zich naar het digitale domein. Hier ligt een belangrijke rol voor de digitale wijkagent.

 

Het MBO verdient erkenning en een beter imago

 

Ik ben zelf begonnen met de Mavo en dat was in die tijd heel normaal. Meer dan de helft (50%/60%) van onze klas ging naar de Mavo en niemand klaagde daarover. De Mavo is de voorloper van het VMBO met als opstap MBO. Wat is er veranderd in inmiddels 40 jaar. De focus ligt op het Hoger Onderwijs je bent pas goed als je een HBO of WO opleiding op zak heb. Terwijl het maar slechts om 20 tot 30 % gaat die het Hoger Onderwijs volgt. De focus moet op het MBO liggen en wat je daar kunt halen.  MBO is hofleverancier van onze economie, of je nou webdesigner, filmmaker, kok, verpleegkundige of beveiliger wordt. Dit zijn hele belangrijke beroepen in onze samenleving. De meerderheid van onze beroepsbevolking heeft een MBO opleiding gevolgd, dat is heel normaal. En absoluut geen reden om je minder te voelen dan anderen. Misschien moet je er wel trots op zijn dat je als webdesigner mooie websites maakt voor bedrijven. En misschien moet je er wel trots op zijn dat jij als beveiliger de baas bent over de veiligheid en gastvrijheid in een organisatie.  Het MBO verdient dan ook meer erkenning en de studenten mogen trots zijn op wat ze kunnen. Dit mogen ze ook laten zien en  dat levert mooie verhalen op, verhalen die gecommuniceerd moeten worden.

 

Wij werken niet voor het geld

 

Wij werken niet voor het geld wij werken voor ons plezier. Dan is het goed om je op de muziekindustrie te richten daar is geen droog brood aan te verdienen. Maar niet minder leuk. Het mooie verdienmodel van artiesten en zangers ligt allang achter ons. Ik herinner me nog dat we vroeger een single of LP bij de lokale platenzaak kochten. Dat was een interessant verdienmodel, tegenwoordig hebben we spotify en youtube en dat levert heel weinig op. Artiesten moeten het vandaag de dag vooral hebben van hun optredens (op festivals). De gemiddelde songwriter kan hier mogelijk een graantje van meepikken. Een songwriter kan er ook voor kiezen om zijn geesteskind te verkopen tegen een éénmalige vaste prijs. Dat lijkt ons de beste verdienste voor een liedjesschrijver. Wij schrijven voor ons plezier en zijn niet gericht op geld en ook niet op roem. Wij schrijven in dienst van artiesten en verkopen rechten zonder dat we een vermelding op welke manier dan ook willen krijgen.  Je zult onze naam niet tegenkomen op welk liedje dan ook. Wij werken liever achter de coulissen en blijven anoniem.

 

1.5 mln Nederlanders kunnen de tandarts niet betalen

 

Iedereen zou elk half jaar naar de tandarts moeten kunnen in Nederland. Immers de tandarts voorziet in een belangrijke basisbehoefte een gezond gebit en mond en een goede gezondheid. Toch wijst de praktijk uit dat 1.5 mln Nederlanders geen toegang hebben tot de tandarts omdat de tarieven te hoog zijn.  Wie een wortelkanaalbehandeling krijgt die betaalt al gauw 700 euro.  En dat kunnen veel mensen niet betalen.  Op dit moment zit de tandheelkundige zorg nog niet in het basispakket, en daar hoort het eigenlijk thuis.  Mensen nemen een aanvullende verzekering voor de tandarts met een dekking van bijvoorbeeld 500 euro, of mensen betalen zelf hun rekening. Wij vinden dit onwenselijk en pleiten ervoor om de basisbehoefte tandheelkundige zorg op te nemen in de basisverzekering.  Er zijn sommige tandartsen die hun diensten gratis aanbieden aan kwetsbare mensen die de rekening niet kunnen betalen.  Dat zouden meer tandartsen moeten doen.  Er is een structureel tekort aan tandartsen in Nederland dit is al tientallen jaren zo.  Er worden door de numerus fixus te weinig tandartsen opgeleid in ons land. De numerus fixus moet daarom van de studie af, zodat er meer tandartsen opgeleid worden.  Tandartsen hebben een monopolypositie in ons land en dat betekent dat er geen concurrentie onderling is.  Ze hanteren de hoogste tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.  Een gemiddelde tandartsenpraktijk maakt een omzet van 230.000 tot 500.000 euro.  Het salaris is riant te noemen met gemiddeld 8.100 euro bruto per maand. Ten opzichte van andere specialisten doen de tandartsen het gemiddeld. Een huisarts verdient gemiddeld 6.900 euro bruto per maand en een psychiater  verdient 12.000 euro bruto per maand.  Het inkomen is niet afwijkend ten opzichte van andere medisch specialisten,  een tandarts is natuurlijk ook een medisch specialist op zijn gebied.

 

Blijf ons volgen