Hier staat centraal gelukisme

Wij concluderen dat de geluksbeleving door de mens centraal moet staan in de politiek, economie en in onze samenleving. Wij Nederlanders zijn een gelukkig volkje en geven ons gemiddeld een 8. We nemen een 6de positie  in na landen als Noorwegen, Zweden en Finland. Wat kunnen we leren van de Scandinavische landen. Gratis universitair onderwijs ? Dat zou kunnen het is een kwestie van keuzes maken. Ondanks dat we gemiddeld zo gelukkig zijn is de vermogensverdeling in Nederland behoorlijk scheef.

 

De 10 procent rijken bezitten 90 procent van het kapitaal. Er wonen 100 duizend miljonairs in Nederland en wie de 2de Wet van Gossen hierop loslaat die zal opmerken dat het marginale grensnut op geluksbeleving allang bereikt is. In andere woorden een scheve inkomensverdeling is niet bevordelijk voor het bruto nationaal geluk. Met een   Lekkere spreiding van vermogen kun je een optimaal gelukkige samenleving creeren. Natuurlijk heeft het kapitalisme veel goeds gebracht in termen van welvaart en welzijn.

 

Adam Smith is de grondlegger van het klassieke liberalisme, een Schots filosoof en econoom verwoordde het als volgt. Je hebt de rijken nodig voor hetzlgemeen nut en belang. In onze tijd zijn Bill Gates en andere miljardairs van toegevoegde waarde voor onze samenleving. Door een paar miljard uit te trekken voor onderzoek naar het bestrijden van aids in Afrika, bewijst Gates dat hij belangrijke dingen terugdoet aar de samenleving. Ook de vele banen die miljardairs scheppen zijn te danken aan hun vernuft. Een een goed voorbeeld hiervan is Frits Goldschmeding van Randstad die wereldwijd honderdduizenden uitzendbanen heeft gecreeerd. Ook onze eigen Linda zet zich actief in voor het bestrijden van kinderstmoede. Dat is welkomin onze samenleving en vooral om die kinderen weer een nieuwe toekomst te bieden. Daarnaast zijn er in Nederland verscheidene  iljonairs die zogenaamde be efiet gala’a Organiseren, we zullen geen namen noemen. Edoch zo slecht is het kapitalisme ook weer niet. Integendeel de rijken spekken de samenleving weldegelijk.

 

Echter er zitten ook negatieve kanten aan het kapitalisme, zoals de financiele markten. In tegenstelling tot de reele economie waar sprake is van een verdienste, is in de financiele wereld geen sprake van inkomensvorming tegen verdienste. We noemen u de kredietcrisis, de bankencrisis, het instorten van de huizenmarkt in Amerika waar woningen door banken gefinancierd werden zonder geld en waarbij de hypothecaire rente spectaculair stegen. Het debacel Griekenland dat te maken had met een torenhoge schuldenlast, die onze Minister Dijsselbloem heeft moeten redden. En de financiele sector met ING maakt zich nog steeds schuldig aan wanpraktijken door gelden wit te wassen. Dit wordt slechts afgedaan met een schikking van bijna 1 mld euro, zonder een rechtszaak.

 

Wij zijn van mening dat het bevorderen van geluksbeleving door de mens centraal moet staan in een economie. Dat noemen we gelukisme en dat moet een antwoord zijn op het kapitalisme met zijn perversiteiten.  De dienstensector is buitengewoon geschikt voor het creeren van geluksbeleving in onze samenleving. Diensten is mensenwerk en er is sprake van een verdienste leveren.  Wij zien met name kansen in de vrijetijdssector, ontspanning en recreatie. Dat moet voorzien in behoeften van mensen en tegelijk   Ospectaculaire werkgelegeneid zorgen. We gaan minder uren werken in ons land en we besteden meer aandacht aan recreatie en gezin. De deeleconomie spreekt ons ten zeerste aan, we denken aan het op een duurzame wijze delen van een auto, de deelauto. Wel het gemak en niet de lasten, dat is slim bezig.

 

In Nederland kennen we geen armoede dat wordt nogal eens beweerd. Echter we hebben 100 duizenden mensen in de bijstand zitten, die niet aan de bak komen.De helft van hen kan aan het werk en zich financieel verbeteren. Dat scheelt tegelijk veel geld aan uitkeringen. Toch leven deze mensen in relatieve armoede, het valt niet mee om van 950 euro rond te komen per maand. Zeker niet gelet op de hoge huren en  energienota. Velen leven van 50 euro per week met een kind. Er zijn teveel dikke kinderen in Nederland. Dat is een teken van slechte voeding en armoede. We kunnen wel 11 mln euro ophalen voor Sulawesi, maar onze eigen kinderen die zien we niet staan. We zien de armoede in ons eigen land die zien we niet. Toch is er sprake van 100 duizenden mensen die in voor Nederlandse begrippen in relatieve armoede leven.

 

We hebben in een debatclub aan de hand van politieke onderwerpen in het fd vaak onze verbazing uitgesproken over te weinig politicus of action in Nederland. Voorbeelden zijn het UWV, de belastingdienst waarbij op enorme wijze gefraudeerd kan worden. En het gebrek aan lerende organisaties. De slechte dienstverlening speelt al 10 jaar en er wordt geen actie ondernomen. Wij stellen vast dat mevrouw Merkel iedere Duitser die zijn dieselauto inruilt een bedrag van de overheid ontvangt van 10 duizend euro. Dat vinden we politics by action. Zo doe je dat om duurzaamheid te stimuleren.

 

happy at work